Οι επισκέπτες στην Αgrotica 2016
είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά
αυτό που εμείς ονομάζουμε ποιότητα
κατασκευής.

Συναντήσαμε παλιούς πελάτες
ακούσαμε τις επιθυμίες τους και
τις παρατηρήσεις τους,
γνωριστήκαμε με νέους
και κλείσαμε νέες συμφωνίες για αγορές
και επιδείξεις.

Συζητήσαμε ακόμη για ανταλλαγές
και ανακατασκευές.

Στην διπλανή στήλη βλέπετε λίγα
στιγμιότυπα από τις επισκέψεις σας.

Gavrilos στην Αγρότικα 2016