Ψεκαστικά

Ανάλογα με τις ανάγκες της καλλιέργειας επιλέξτε Νεφελοψεκαστήρα αναρτώμενο ή συρόμενο
Ψεκαστικό ζιζανιοκτονίας

Νεφελοψεκαστήρες με πολυεστερικό βυτίο

TURBIN - 1000L

Πολυεστερικό Βυτίο

TURBIN - 1500L

Πολυεστερικό Βυτίο

TURBIN- 2000L

Πολυεστερικό Βυτίο

TURBIN - 3000L

Πολυεστερικό Βυτίο

Βυτίο ενισχυμένο πολυεστερικό. Φτερωτή ρυθμιζόμενη από αλουμίνιο ή πλαστικό. Σαζμάν βαρέως τύπου, δύο ταχυτήτων και νεκρό. Γκρουπ φτερωτής γαλβανισμένο εν θερμώ. Διπλά μπεκ, ρυθμιζόμενα αντισταγονικά με κεραμική δεκάρα. Σασί πρεσσαριστό γαλβανισμένο εν θερμώ. Τιμόνι ρυθμιζόμενο και άξονας ρυθμιζόμενος ή σταθερός. Δυνατό μίξερ για σωστή μείξη. Αναδευτήρας στο κάτω μέρος της δεξαμενής. Φίλτρο γίγας εξωτερικό για εύκολο καθάρισμα. Δοχείο νερού για γενικό πλύσιμο. Δοχείο καθαρού νερού για πλύσιμο χεριών και εργαλείων. Ειδική βαλβίδα για εσωτερικό πλύσιμο της δεξαμενής. Δείκτης ποσότητας νερού.

Ελαστικοί σωλήνες με συρμάτινη ενίσχυση Ρ2 και πρεσσαριστά ρακόρ. Ανοξείδωτες σωληνώσεις στα μπεκ.

Όλοι οι τύποι συνοδεύονται με ανάλογη αντλία επιλογής του πελάτη.

Nεφελοψεκαστήρες με  βυτίο πολυαιθυλενίου

TURBIN - 1000L

Βυτίο πολυαιθυλενίου

TURBIN - 1500L

Βυτίο πολυαιθυλενίου

TURBIN- 2000L

Βυτίο πολυαιθυλενίου

Σπαστό τιμόνι

Βυτίο ενισχυμένο πολυαιθυλενίου. Φτερωτή ρυθμιζόμενη από αλουμίνιο ή πλαστικό. Σαζμάν βαρέως τύπου, δύο ταχυτήτων και νεκρό. Γκρουπ φτερωτής γαλβανισμένο εν θερμώ. Διπλά μπεκ, ρυθμιζόμενα αντισταγονικά με κεραμική δεκάρα. Σασί πρεσσαριστό γαλβανισμένο εν θερμώ. Τιμόνι ρυθμιζόμενο και άξονας ρυθμιζόμενος ή σταθερός. Δυνατό μίξερ για σωστή μείξη. Αναδευτήρας στο κάτω μέρος της δεξαμενής. Φίλτρο γίγας εξωτερικό για εύκολο καθάρισμα. Δοχείο νερού για γενικό πλύσιμο. Δοχείο καθαρού νερού για πλύσιμο χεριών και εργαλείων. Ειδική βαλβίδα για εσωτερικό πλύσιμο της δεξαμενής. Δείκτης ποσότητας νερού.Ελαστικοί σωλήνες με συρμάτινη ενίσχυση Ρ2 και πρεσσαριστά ρακόρ. Ανοξείδωτες σωληνώσεις στα μπεκ.
Όλοι οι τύποι συνοδεύονται με ανάλογη αντλία επιλογής του πελάτη.

Νεφελοψεκαστήρες αναρτώμενοι

ΙΝJECTION τουρμπίνα

 

500 – 600 – 800 – 1000L

Βυτίο ενισχυμένο πολυαιθυλενίου. Φτερωτή ρυθμιζόμενη από αλουμίνιο ή πλαστικό. Σαζμάν βαρέως τύπου, δύο ταχυτήτων και νεκρό. Γκρουπ φτερωτής γαλβανισμένο εν θερμώ. Διπλά μπεκ, ρυθμιζόμενα αντισταγονικά με κεραμική δεκάρα. Δοχείο καθαρού νερού για πλύσιμο χεριών και εργαλείων. Ανοξείδωτες σωληνώσεις στα μπεκ.
Όλοι οι τύποι συνοδεύονται με ανάλογη αντλία επιλογής του πελάτη.

Ψεκαστικά Ζιζανιοκτονίας αναρτώμενα

Βυτίο ενισχυμένο πολυαιθυλενίου.  Διπλά μπεκ, ρυθμιζόμενα αντισταγονικά με κεραμική δεκάρα. Δοχείο καθαρού νερού για πλύσιμο χεριών και εργαλείων. Ανοξείδωτες σωληνώσεις στα μπεκ.
Όλοι οι τύποι συνοδεύονται με ανάλογη αντλία επιλογής του πελάτη.